Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka prywatności

Wstęp

Cenimy sobie zaufanie użytkowników, gdy udostępniają nam oni swoje dane osobowe i wiemy, że użytkownicy mogą być zaniepokojeni kwestią podanych informacji i sposobem przetwarzania tych informacji. Niniejsza Informacja o polityce prywatności określa (z pełną przejrzystością i zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczególnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 – „GDPR”) podstawę, na bazie której przetwarzamy dane osobowe użytkownika („Dane Osobowe”), kiedy uzyskuje on dostęp do naszych Stron lub kontaktuje się z nami (DN STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Polanowo 27A, 89-300 Wyrzysk, tel.: +48 607 551 111, adres do korespondencji: Ujrzanów 42b, 08-110 Siedlce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000835903, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 7642700978)

Jakie Dane Osobowe pobieramy od użytkownika?

Typ informacji i Danych Osobowych, które gromadzimy na temat użytkownika, kiedy odwiedza nasze Strony lub komunikuje się z nami może obejmować

 • Dane osobowe podane przez użytkownika – takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy i inne dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres e-mail, zapytania, ewentualne zażalenia i jakiekolwiek inne dane, jeśli komunikujemy się z użytkownikiem pocztą elektroniczną, online lub przez media społecznościowe, jak również inne informacje podawane przez użytkownika, np. podczas rejestracji na naszych Stronach, zapisywania się do newslettera uczestnictwa w naszych ofertach i promocjach, przesłania opinii klienta, odpowiedzi na ankiety lub zakupu naszych produktów lub usług;
 • Informacje o płatnościach – w tym dane do dokonania zakupów, takie jak dane konta płatności, numery karty kredytowej i karty debetowej, data ważności, adres wysyłkowy i do rachunku;
 • Informacje logowania do konta – w tym informacje wymagane do utworzenia konta użytkownika, takie jak nazwa użytkownika
 • Informacje gromadzone automatycznie – w tym informacje o komputerze, adres IP i przeglądarka użytkownika, które możemy gromadzić, np. kiedy na naszych Stronach wykorzystujemy pliki cookie lub pliki cookie będące własnością stron trzecich, sygnały nawigacyjne sieci web i podobne technologie, które gromadzą informacje na temat użytkowania naszych Stron lub na temat interakcji użytkownika z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dalsze informacje znajdują się w naszej Polityce cookies.

Dlaczego gromadzimy Dane Osobowe użytkownika?

Gromadzimy i korzystamy z Danych Osobowych użytkownika dla poniższych celów i zgodnie z przepisami. Prosimy pamiętać, że jeśli przechowujemy informacje o użytkowniku, możemy z nich korzystać do tych samym celów. W celu uzasadnionych interesów handlowych: możemy wykorzystywać Dane Osobowe użytkownika (zarówno zbiorczo, jak i indywidualnie), takie jak dane kontaktowe, dane konta i identyfikacji elektronicznej, informacje dotyczące zakupu w naszych sklepach i online, do celów reklamowych oraz analizy i poprawy jakości naszych produktów i usług, jak również w celu zrozumienia użytkownika jako klienta.

Oznacza to również, że analizujemy informacje, których użytkownik dostarcza nam, korzystając z naszych Stron, produktów lub usług i wykorzystujemy wszystkie informacje w celu ich poprawy oraz zapewnienia użytkownikowi lepszego doświadczenia (np. analizujemy, jakie strony internetowe odwiedza użytkownik, z których produktów i usług korzysta, które z nich lubi i jak z nich korzysta). Możemy również wykorzystywać Dane Osobowe dla uzasadnionych interesów handlowych takich jak: generowanie statystyk zbiorczych na temat użytkowników naszych produktów i usług; pomoc w ochronie i zapobieganie oszustwom; w celu integracji systemów, wysyłania potwierdzenia zamówienia; ułatwienie prowadzenia naszych działań biznesowych, wykonywanie polityki oraz procedur firmowych; umożliwienie nam wykonywania transakcji korporacyjnych, takich jak fuzja, sprzedaż, reorganizacja, transfer aktywów lub działalności firmy, przejęcie, bankructwo lub podobne wydarzenia; w innych uzasadnionych celach biznesowych dozwolonych obowiązującym prawem, na podstawie których zapewniamy na czas odpowiednie informacje.

W celu wykonania warunków i postanowień umowy: aby kupić nasze produkty i usługi albo zorganizować konkurs, loterię lub promocję, w której użytkownik może wziąć udział, aby przeprowadzić promocję i skontaktować się z użytkownikiem w przypadku zwycięstwa.

Możemy również wykorzystywać informacje użytkownika w oparciu o zgodę, jeśli została udzielona, przykładowo do celów marketingowych oraz w celu dostosowania naszej komunikacji z użytkownikiem w oparciu o jego profile za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub innych środków elektronicznych. Zgodę można wycofać w każdej chwili.

Aby wypełnić nasze zobowiązania prawne, takie jak utrzymywanie odpowiednich zapisów biznesowych, rozpatrywanie zażaleń, reklamacji złożonych w naszym dziale obsługi klienta, rozpatrywanie wniosków prawnych przez organy publiczne i zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami lub innym wymaganiem prawnym.

Jak długo przechowujemy Dane Osobowe użytkownika?

Dane Osobowe użytkownika będziemy przechowywać tak długo, jak długo będzie tego wymagało spełnienie celu, ze względu, na który dane zostały podane przez użytkownika lub zgromadzone przez nas (na przykład na czas wymagany przez nas na odpowiedź na zapytania lub rozstrzygnięcie problemów). Dlatego możemy przechowywać Dane Osobowe w rozsądnym terminie po ostatniej interakcji użytkownika z nami. Kiedy Dane Osobowe, które gromadzimy, nie są już dłużej wymagane, niszczymy je lub usuwamy w bezpieczny sposób. Zamiast zniszczenia lub usunięcia Danych Osobowych użytkownika, możemy przekształcić je na dane anonimowe, dzięki czemu nie można ich powiązać z użytkownikiem ani go zidentyfikować. W niektórych przypadkach możemy mieć zobowiązania prawne lub regulacyjne, które wymagają przechowywania określonych rekordów przez ustalony czas.

Komu możemy udostępniać Dane Osobowe użytkownika?

Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać:

 • Dostawcom usług i podmiotom przetwarzającym. Możemy angażować sprzedawców, agentów, dostawców usług i powiązane podmioty będące stronami trzecimi, aby świadczyli nam usługi w naszym imieniu, takie jak wsparcie zewnętrznych czynności dotyczących naszych stron internetowych, mobilnych aplikacji lub sklepów online (w tym dostawcy usług mediów społecznościowych, podmioty przetwarzające płatności, agencje aktywacji marki, dostawcy analizy danych i strony trzecie, z usług których korzystamy do wysyłania zamówień użytkownika na jego adres domowy, jak np. kurierzy), przetwarzanie techniczne (np. usługi hostingowe lub przechowywanie danych) lub usługi zarządzania relacjami z klientem oraz powiązane usługi wsparcia produktów lub promocyjne offline (np. organizatorzy zawodów, loterii i konkursu, organizatorzy losowania, agencje zarządzania imprez, dostawcy nagród i wynagrodzenia) i inne powiązane usługi.
 • Świadcząc usługi, mogą oni mieć dostęp, otrzymywać, przechowywać i inaczej przetwarzać Dane Osobowe w naszym imieniu. Nasze umowy z tymi dostawcami usług nie zezwalają im na wykorzystywanie informacji użytkownika dla ich własnych celów, w tym celów marketingowych. Zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi podejmujemy uzasadnione handlowo kroki, aby wymagać od stron trzecich odpowiedniego zabezpieczenia Danych Osobowych użytkownika, przetwarzając je jedynie zgodnie z naszymi instrukcjami.
 • • Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera, - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.
 • Partnerom. Czasami możemy zaoferować użytkownikowi usługę lub aplikację we współpracy z partnerami (na przykład współsponsorami lub licencjodawcami, licencjobiorcami lub dystrybutorami naszych markowych produktów). Dlatego możemy potrzebować ujawnić tym partnerom Dane Osobowe użytkownika. Zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi podejmujemy uzasadnione handlowo kroki, aby wymagać od stron trzecich odpowiedniego zabezpieczenia Danych Osobowych użytkownika, przetwarzając je jedynie zgodnie z naszymi instrukcjami lub jako współkontrolerzy. W takich przypadkach, w których ujawnienie Danych Osobowych stronom trzecim odbywa się na podstawie zgody lub prośby użytkownika, wyraźnie powiadomimy użytkownika o udostępnieniu jego danych i będzie on miał możliwość wyrażenia zgody lub sprzeciwienia się takiemu udostępnianiu.
 • Stronom trzecim w razie wymagań prawnych. Możemy również ujawniać Dane Osobowe użytkownika, jeśli wierzymy, że wymaga tego prawo lub jest to uzasadnione, aby przestrzegać procesów prawnych; kiedy wierzymy, że jest to konieczne lub odpowiednie, aby ujawnić Dane Osobowe organom ścigania, jak przykładowo dochodzenie rzeczywistego lub podejrzewanego oszustwa lub naruszenia prawa, naruszenia bezpieczeństwa lub Informacji o polityce prywatności; odpowiedzieć na zarzuty przeciwko nam; oraz chronić prawa, własność lub osobiste bezpieczeństwo firmy, naszych klientów lub publicznego.
 • Stronom trzecim w razie transakcji korporacyjnej. Ponadto informacje na temat naszych klientów, w tym Dane Osobowe, mogą zostać ujawnione jako część fuzji, sprzedaży, reorganizacji, transferu aktywów lub działalności firmy przejęcia, bankructwa lub podobnego wydarzenia. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych użytkownika Dane Osobowe będziemy normalnie przetwarzać w obrębie Unii Europejskiej. Korzystamy również z usług dostawców będących stroną trzecią, pomagających nam świadczyć usługi biznesowe. Te strony trzecie mogą mieć dostęp lub tylko przechowywać Dane Osobowe użytkownika, ale zawsze będą to robić zgodnie z naszymi instrukcjami i podlegać stosunkowi umownemu. Jeśli te strony trzecie mają siedziby na terytoriach (takich jak Stany Zjednoczone), które mogą nie oferować poziomu ochrony prywatności odpowiadającej ochronie w Unii Europejskiej, podejmiemy wszystkie konieczne kroki, aby sprawdzić, czy Dane Osobowe użytkownika mają odpowiedni poziom ochrony. Odbywa się to na podstawie umowy o transferze danych lub upewnienia się, że strony trzecie są certyfikowane zgodnie z odpowiednimi systemami ochrony danych (na przykład Tarcza Prywatności UE-USA).

Jak zapewniamy bezpieczeństwo Danych Osobowych użytkownika?

Korzystamy z różnych fizycznych, technicznych i administracyjnych standardów, technologii i procedur bezpieczeństwa, aby pomóc chronić Dane Osobowe użytkownika przed utratą, nadużyciem, zmianami, zniszczeniem lub uszkodzeniem na odpowiednim poziomie, zależnie do wrażliwości informacji. Podejmujemy kroki, aby ograniczyć dostęp do Danych Osobowych użytkownika do tych osób, które potrzebują takiego dostępu ze względu na jeden z celów wymienionych w niniejszej informacji o polityce prywatności. Ponadto zapewniamy umownie, że jakakolwiek strona trzecia przetwarzająca Dane Osobowe użytkownika zapewnia również poufność i integralność danych w bezpieczny sposób.

Jakie prawa ma użytkownik odnośnie do Danych Osobowych, które na jego temat przechowujemy?

Użytkownik posiada poniższe prawa:

 • do uzyskania kopii swoich Danych Osobowych wraz z informacją jak i na jakiej podstawie są one przetwarzane;
 • do poprawiania nieprawidłowych Danych Osobowych (w tym prawo do uzupełniania niekompletnych Danych Osobowych);
 • do usuwania swoich Danych Osobowych w ograniczonych okolicznościach, kiedy nie są one już wymagane do celów, ze względu na które zostały zgromadzone lub przetworzone;
 • do ograniczania przetwarzania Danych Osobowych, jeśli: o zakwestionowana została dokładność Danych Osobowych; o przetwarzanie jest bezprawne, ale użytkownik sprzeciwia się usunięciu Danych Osobowych; o nie wymagamy już Danych Osobowych do celów, ze względu na które zostały one zgromadzone, ale są one wymagane w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego; o użytkownik kwestionuje przetwarzanie, które jest uzasadnione na podstawie uzasadnionego interesu;
 • do sprzeciwienia się decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym procesie, w tym profilowanie;
 • do uzyskania przenośnej kopii Danych Osobowych użytkownika lub do przesłania kopii do kontrolera strony trzeciej, jeśli jest to technicznie możliwe i nie powoduje to nieuzasadnionych kosztów; Jeśli użytkownik ma pytanie odnośnie przetwarzania swoich Danych Osobowych, niniejszej informacji o polityce prywatności lub pragnie skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z nami. Można tego dokonać kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@dnstore.pl. Zawsze kiedy jest to możliwe i wymagane, będziemy starali się uznać prawa użytkownika w ciągu miesiąca. Użytkownik może wycofać zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych w każdej chwili, bez opłat, postępując zgodnie z instrukcjami w wiadomościach marketingowych lub nawet teraz, korzystając z opcji wyrejestrowania się na naszym formularzu.

Media społecznościowe i inne strony internetowe

Jeśli użytkownik uczestniczy w jakimkolwiek z profili firmy lub gdziekolwiek firma jest obecna na którymkolwiek forum mediów społecznościowych jak Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn, YouTube itd., musi znać i rozumieć narzędzia udostępnione przez te strony, umożliwiające dokonanie wyboru odnośnie do udostępniania Danych Osobowych w swoich profilach mediów społecznościowych.

W przypadku tych forów zastosowanie mają praktyki lub polityki prywatności stron trzecich, zatem zachęcamy użytkowników do zapoznania się z odpowiednimi informacjami o politykach prywatności, warunkami użytkowania i powiązanymi informacjami o sposobie wykorzystywania Danych Osobowych w tych mediach społecznościowych.

Następnie, nasze Strony mogą posiadać łącza do stron internetowych stron trzecich; klikając na te łącza, użytkownik opuszcza nasze strony internetowe i aplikacje mobilne. Mimo że strony internetowe stron trzecich są wybierane z ostrożnością, firma nasza nie ponosi odpowiedzialności na wykorzystanie Danych Osobowych przez te organizacje. W celu uzyskania dodatkowych informacji i szczegółów, prosimy zapoznać się z częścią Informacji o prywatności danych stron trzecich oraz oświadczeniem o prywatności odwiedzanej strony internetowej (jeśli takie oświadczenie jest dostępne).

Newsletter

Na naszej stronie internetowej / w naszych mobilnych aplikacjach lub stronach internetowych / aplikacjach mobilnych oraz przez ramki zintegrowane na naszych stronach w mediach społecznościowych oferujemy możliwość subskrypcji naszego newslettera. Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie naszego newslettera, wykorzystamy Twój adres e-mail do przesyłania (w miarę możliwości indywidualnych) informacji dotyczących produktów, promocji, konkursów i nowości z oferty a także do badania zadowolenia klientów. Zapisujemy i przetwarzamy te dane w celu wysyłki newslettera.

Aby zapobiec błędom przy podawaniu adresu e-mail wprowadzamy tzw. procedurę double opt-in: po wpisaniu adresu e-mail w polu subskrypcji newslettera przesyłamy Tobie link potwierdzający. Dopiero po kliknięciu w ten link Twój adres e-mail zostaje wpisany na listę mailingową.

Newslettery obejmują promocje (oferty, rabaty, konkursy itd.) oraz towary i usługi Spółki.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera, możemy rozpocząć przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach reklamowych, w tym poprzez profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonujemy oceny wybranych czynników w celu analizy Twojego zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. W ten sposób tworzymy spersonalizowane profile użytkowników z przyporządkowaniem Twojej osoby i/lub adresu e-mail w celach wymienionych powyżej. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych lub przekazywanych treści do Twoich indywidualnych preferencji i zainteresowań.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących skutki prawne lub wpływających na użytkownika w podobnie istotny sposób.

Podstawą prawną wymienionego powyżej przetwarzania danych jest Twoja zgoda, która jest wyrażana poprzez zapisanie do newslettera (artykuł 6 ustęp 1 lit. a RODO).

Przetwarzanie danych klientów do celów reklamowych może się także odbywać na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ustęp 1 lit. f RODO), który jest zbieżny z celami przetwarzania.

W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Zgody będzie miało skutek na przyszłość, co oznacza, że nie wpłynie na zgodność z prawem wszelkich działań podjętych przez nas przed jej wycofaniem. Link do rezygnacji z newslettera można znaleźć tutaj lub na końcu każdego newslettera.

Rezygnacja z subskrypcji jest równoznaczna z cofnięciem Twojej zgody na utworzenie spersonalizowanego profilu użytkownika oraz na otrzymywanie na jego podstawie newsletterów.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych: Jeżeli w celu realizacji wysyłki newslettera lub umożliwienia dokonywania ocen zakupu korzystamy z usług zewnętrznych podwykonawców, w zawartej umowie zobowiązujemy ich do przestrzegania artykułu 28 RODO. Innego rodzaju przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu: Jeżeli odwołasz zgodę na otrzymywanie newslettera za pośrednictwem dedykowanego linka, Twój adres e-mail zostanie zablokowany do wysyłki newslettera. W sytuacji, gdy wyślesz zgłoszenie za pośrednictwem e-mail to Twój adres jest trwale usuwany z bazy.

Przy zapisywaniu się do newslettera na stronie mediów społecznościowych obowiązują również przepisy o ochronie danych osobowych danego operatora strony mediów społecznościowych.

Profilowanie

Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu: - kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone."

Inspektor Ochrony Danych w naszej firmie

Mamy w swoim zespole Inspektora ochrony Danych, który jest odpowiedzialny za zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych. W przypadku pytań, ogólnych wątpliwości dotyczących przetwarzania Danych Osobowych lub jakichkolwiek innych kwestii związanych z ochroną danych można w każdej chwili, w bezpieczny i poufny sposób skontaktować się z Inspektorem wysyłając wiadomość e-mail na adres: IOD@dnstore.pl

pixel